Πολιτική απορρήτου

1.         Εισαγωγικά

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί ταυτόχρονα και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι ενιαίο και αναπόσπαστο κείμενο με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου www.vyoo.gr.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τη μέθοδο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών του ιστοτόπου. Με την πλοήγηση/περιήγηση, πρόσβαση και/ή χρήση του ιστοτόπου, καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού, ο χρήστης και /ή πελάτης συμφωνεί ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου-δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι χρήστες και πελάτες του ιστοτόπου καταχωρούν αυτοβούλως κατά την εγγραφή τους και τη δημιουργία λογαριασμού τους στον ιστότοπο, και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις των δεδομένων αυτών εκ μέρους των χρηστών/πελατών.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί, ανανεώνει και αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική απορρήτου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενώ οι εκάστοτε τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στην παρούσα ενότητα του ιστοτόπου.

 

 

2.         Προσωπικά Δεδομένα

α. Γενικά

Η εταιρεία μας ακολουθεί με αυστηρότητα την παρούσα πολιτική απορρήτου-δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών/πελατών από την εταιρεία μας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, όπως αυτός εκάστοτε συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ισχύει.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον κάθε χρήστη/πελάτη και τα οποία ο ίδιος ο χρήστης έχει δώσει οικειοθελώς, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε αυτά, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των επιδιωκόμενων σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 

β. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

- Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από τον χρήστη/πελάτη

Ο κάθε χρήστης μπορεί καταρχάς να περιηγηθεί στον ιστότοπο, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Ο ιστότοπος θα ζητήσει προσωπικά δεδομένα του χρήστη μόνον στην περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί να εγγραφεί/δημιουργήσει λογαριασμό και να παραγγείλει φακούς επαφής, κατά τα εκτιθέμενα στους όρους χρήσης.

 

Για να μπορέσει ο χρήστης να παραγγείλει/αγοράσει τα προϊόντα της εταιρείας μας, θα πρέπει να εγγραφεί στον ιστότοπο, δηλαδή να δημιουργήσει λογαριασμό, μέσω του οποίου θα πραγματοποιεί εκάστοτε τις αγορές του.

Κατά την εγγραφή, και προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη, θα ζητηθούν από το χρήστη τα ακόλουθα στοιχεία:

α. τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητάς του,

β. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

γ. οι βαθμοί της μυωπίας του,

δ. τα στοιχεία διεύθυνσής του,

ε. στοιχεία τηλεφώνου,

στ. το πόσο συχνά επιθυμεί να του αποστέλλεται η προκαθορισμένη ποσότητα 60 τεμαχίων φακών επαφής, με δυνατότητα επιλογής ανά 4, 6 ή 8 εβδομάδες, και

ζ. τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του, από την οποία θα πραγματοποιείται η πληρωμή του αντιτίμου για την εκάστοτε αγορά.

 

Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και του τηλεφώνου του, ο πελάτης αποδέχεται ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εκάστοτε αγοράς και αποστολής προϊόντων κοινοποιήσεις προς αυτούς, θα γίνονται στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση και/ή τηλέφωνο επικοινωνίας.

Με την δημιουργία λογαριασμού και την απρόσκοπτη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου, οι χρήστες/πελάτες δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την χρέωση της καταχωρημένης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας τους.

 

Τα στοιχεία των καρτών όλων των πελατών μας αποθηκεύονται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη εταιρία EveryPay. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή. Περισσότερα για την EveryPay μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.everypay.gr/el/about/.

 

Η εταιρεία μας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο ίδιος ο χρήστης έχει καταχωρήσει οικειοθελώς -πλην των στοιχείων των καρτών του χρήστη που δεν αποθηκεύονται από την εταιρεία μας κατά τα ανωτέρω, για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών–πληροφοριών.

 

O χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων/δεδομένων που έχει γνωστοποιήσει στον ιστότοπο, μέσω του σχετικού πεδίου του λογαριασμού του. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα στοιχεία διεύθυνσης, κάρτας κλπ., θα ισχύσουν για την επόμενη προγραμματισμένη αποστολή φακών επαφής.

Παρακαλούνται οι πελάτες μας να λάβουν υπόψη ότι η εταιρεία μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα, όμως, η προστασία του κωδικού πρόσβασης του κάθε πελάτη στον ιστότοπο, είναι ευθύνη δική του.

 

- Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτους

Η εταιρεία μας ενδέχεται να λαμβάνει πληροφορίες για τους χρήστες/πελάτες από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζει με άλλες πληροφορίες που λαμβάνει από αυτούς. Η εταιρεία μας ενδέχεται επίσης να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες/πελάτες από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όταν οι χρήστες/πελάτες επιλέγουν να συνδεθούν με αυτές τις υπηρεσίες.

 

- Λοιπά δεδομένα που συλλέγουμε

Η εταιρεία μας ενδέχεται επίσης να συλλέξει και άλλα δεδομένα για τους χρήστες/πελάτες, τη συσκευή τους ή τη χρήση υπηρεσιών με τρόπους που περιγράφονται στο σημείο συλλογής ή άλλως με τη συγκατάθεσή τους. Τέτοια δεδομένα είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Πληροφορίες διεύθυνσης MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, και άλλα στατιστικά στοιχεία.
 • Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στον ιστότοπο
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο (όπως προβολές σελίδας και αγορές)
 • Γενική γεωγραφική τοποθεσία, από την οποία ένας χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην μας παρέχει ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνει, να έχει υπόψη του ότι ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά του να χρησιμοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου.

 

- Λοιπά δεδομένα που συλλέγουμε

Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών.

Όταν ο χρήστης/πελάτης προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ο ιστότοπος ενδέχεται να παρακολουθήσει τις ενέργειές του για να διευκολύνει την περιήγησή του και τις δυνατότητες χρήσης του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, τον όγκο επισκεψιμότητας του ιστοτόπου, τη συχνότητα επισκέψεων, τον τύπο και τον χρόνο των συναλλαγών, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση.

Η εταιρεία μας θα συλλέγει, παρακολουθεί και αναλύει τέτοιες πληροφορίες με τρόπο γενικό, ο οποίος δεν θα οδηγεί στην ταυτοποίηση του χρήστη/πελάτη. Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας και τρίτους συνεργάτες της για να συνδράμουν στη λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού και να παρασχεθούν σε άλλα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, για να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του ιστοτόπου. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές θα είναι συγκεντρωτικές και δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων (χρήστη/πελάτη).

 

- Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων του χρήστη/πελάτη

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την εταιρεία μας, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών της από οποιοδήποτε web browser, εφαρμογή, ή συσκευή χρησιμοποιούν αυτό, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους χρήστες οικειοθελώς, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εγγραφή των χρηστών στον www.vyoo.gr

 

 • Για την παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας αγοραπωλησίας φακών επαφής με συνδρομή.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση αγοραπωλησίας με τον κάθε χρήστη/πελάτη και για την καλύτερη εξυπηρέτησή του στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής.
 • Για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/πελάτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ιστοτόπου και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
 • Για την ενημέρωση των χρηστών/πελατών για τυχόν νέα προϊόντα του ιστοτόπου.
 • Για την ενημέρωση των χρηστών/πελατών για προσφορές του ιστοτόπου, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών.
 • Για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του ιστοτόπου από απόσταση, και
 • Για έρευνα αγοράς και σχετική επικοινωνία με τους χρήστες/πελάτες.
 • Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, της εταιρείας μας ή τρίτων.
 • Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο.
 • Για το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η εταιρεία μας συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών/πελατών του ιστοτόπου με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα των χρηστών/πελατών μας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά τους. Τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά το μάρκετινγκ, την παροχή και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας, την κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των χρηστών/πελατών, την προστασία και την πρόληψη της απάτης, καθώς και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις πολιτικές μας.

 

Η εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει από τους χρήστες/πελάτες του ιστοτόπου γι’ άλλους σκοπούς, πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας αποφασίσει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, θα παράσχει στους χρήστες/πελάτες κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, ζητώντας από αυτούς την ρητή συγκατάθεσή τους.

 

γ. Λοιπά ζητήματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

Οι χρήστες/πελάτες του ιστοτόπου υπόκεινται σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Οι χρήστες/πελάτες έχουν το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε τέτοιες αποφάσεις και στην ανάλογη επεξεργασία των δεδομένων, και μπορούν να ζητήσουν τούτο επικοινωνώντας σχετικά με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική [email protected]………………………. .

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει από την εταιρεία μας καμία άλλη επικοινωνία, εκτός της/των σχετικής/ών με την αγορά φακών επαφής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του, μπορεί να ζητήσει τούτο από την εταιρεία μας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική [email protected] ……………………. .

 

Ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για την οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την οποία έχει παράσχει μέσω της εγγραφής του στον ιστότοπο, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση … [email protected] …, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή του πριν από την ανάκλησή της.

Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί κατά την εγγραφή του χρήστη/πελάτη και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας φακών επαφής κατά τα εκτεθέντα στους όρους χρήσης, εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σύμβαση και ο λογαριασμός του πελάτη ακυρώνεται/διαγράφεται.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών/πελατών -πλην των στοιχείων των καρτών τους - είναι η εταιρεία μας «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Τσαλδάρη αρ. 88, τηλ ……………………., φαξ ………………., e-mail [email protected] …… .

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών των πελατών είναι η συνεργαζόμενη εταιρεία «EVERYPAY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «EVERYPAY Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Καρνεάδου αρ. 25-29, τηλ. 2107005364, φαξ 2106233608, e-mail [email protected].

 

Οι χρήστες/πελάτες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται οι οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Για την Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο +30 210 6475600, fax +30 210 6475628, ιστότοπος: www.dpa.gr).

 

3.         Χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών από τρίτους

Η εκ μέρους των χρηστών/πελατών προσκόμιση των προσωπικών τους δεδομένων, σημαίνει ότι οι ίδιοι δίνουν την συγκατάθεση τους, ώστε τα δεδομένα τους αυτά να επεξεργάζονται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της εταιρείας μας, αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η εταιρεία μας απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές του ιστοτόπου να παρέχουν στους χρήστες/πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου-δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Επίσης, στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας μας, ορισμένα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των χρηστών/πελατών κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προκειμένου οι τελευταίες να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό της εταιρείας μας. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργαζόμενης εταιρείας είναι η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας, προκειμένου να παραδίδει το προκαθορισμένο πακέτο των φακών επαφής στους πελάτες κατά τα τακτά διαστήματα που έχουν οι ίδιοι επιλέξει.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση κατά την οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα των χρηστών/πελατών σε τρίτους συνεργάτες της εταιρείας μας, δεν εξουσιοδοτείται ο συνεργάτης τρίτος να διατηρεί, αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών/πελατών πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον τρίτο να παρέχει στην εταιρεία μας και μόνον.

 

Σε καμία άλλη περίπτωση, η εταιρεία μας δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των χρηστών/πελατών της, χωρίς την προηγούμενη δική τους ρητή συγκατάθεση.

 

Η εταιρεία μας με κανέναν άλλο τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι χρήστες-πελάτες της.

 

Εξαιρετικά, μπορεί να κοινοποιηθούν προσωπικά στοιχεία/δεδομένα χρηστών, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εκάστοτε ισχύει.

 

4.         Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στους χρήστες/πελάτες την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης.

5.         Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών και, για το λόγο αυτό, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλισή τους.

Η εταιρεία μας προστατεύει τους χρήστες/πελάτες της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης ………………. . Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών στοιχείων/δεδομένων- από και προς τον ιστότοπο.

Η εκτέλεση των πληρωμών με χρεωστική/πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα πραγματοποιείται απευθείας στον ιστότοπο της συνεργαζόμενης εταιρείας Everypay, οπότε τα στοιχεία των καρτών των χρηστών/πελατών καταχωρούνται και αποθηκεύονται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της εν λόγω εταιρείας και όχι στον παρόντα ιστότοπο.

 

Η εταιρεία μας εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, έτσι ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών/πελατών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

 

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/πελάτη, σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία ο χρήστης/πελάτης έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την εφαρμογή ή ιστοσελίδα του τρίτου, μέσω του ιστοτόπου.

 

6.         Δικαιώματα των χρηστών/πελατών

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, οι χρήστες/πελάτες έχουν τα εξής δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 

α. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα των χρηστών/πελατών να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του ιστοτόπου καθώς και να αποκτούν αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,

 

β. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα των χρηστών/πελατών να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του ιστοτόπου,

 

γ. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή δικαίωμα των χρηστών/πελατών να ζητήσουν να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του ιστοτόπου, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

 

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών, και πάλι εφόσον συντρέχουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

 

ε. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα των χρηστών/πελατών να ζητήσουν από τον ιστότοπο την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, στον οργανισμό που θα του υποδείξουν, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

 

στ. Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών/πελατών, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του ιστοτόπου.

 

7.         Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η εταιρεία μας θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών της για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, τηρουμένων των προβλεπομένων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα, εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις.

 

Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό.

 

Σε περίπτωση εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού πελάτη, και περαιτέρω σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας, ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του πελάτη θα καθορίζεται σύμφωνα και με την οικεία φορολογική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, και θα είναι τουλάχιστον τα έξι (6) έτη από την ολοκλήρωση της πώλησης.

 

Σε περίπτωση απλής επίσκεψης/πλοήγησης του χρήστη, τα δεδομένα του, τα οποία έχουν παρασχεθεί μέσω των χρησιμοποιούμενων εργαλείων «cookies» και διατηρούνται από τον ιστότοπο, θα διαγράφονται μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη προς την εταιρεία μας.

 

Η εταιρεία μας θα μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών της σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου-δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως κάθε φορά ισχύει, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην κατοχή της.

 

8.         Χωρητικότητα – Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οι ενιαίοι και αναπόσπαστοι με αυτή Όροι χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, και από το εφαρμοζόμενο ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση του ιστοτόπου, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και κατά περίπτωση ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.