Οροι χρήσης

1.         Εισαγωγικά

Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος www.vyoo.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, αριθμός 88.

Η πλοήγηση/περιήγηση, η πρόσβαση και/ή χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη.

Οι όροι χρήσης, που διατυπώνονται κατωτέρω, συνιστούν σύμβαση μεταξύ της ως άνω εταιρείας μας και των χρηστών του ιστοτόπου, και διέπουν την πρόσβαση σε αυτόν και τη χρήση του, καθώς και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου να διαβάσουν προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης αυτούς, παρακαλείται να μην περιηγηθεί στον παρόντα ιστότοπο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του.

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις, οι οποίες ισχύουν αυτόματα με την ανάρτησή τους στον ιστότοπο, και, ως εκ τούτου, συνιστάται οι χρήστες να ενημερώνονται σχετικά με αυτούς κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο.

 

2.         Ορισμοί

α. Εταιρεία/Πωλητής: Η ως άνω αναφερόμενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ Ι.Κ.Ε.», η οποία διαθέτει τα προϊόντα της φακών επαφής (ή/και άλλων συναφών φαρμακευτικών/παραφαρμακευτικών ειδών) προς πώληση μέσω του ιστοτόπου.

β. Ιστότοπος: www.vyoo.gr.

γ. Χρήστης: Όποιος περιηγείται/επισκέπτεται τον ιστότοπο, είτε πραγματοποιήσει εγγραφή και/ή αγορά σε αυτόν, είτε όχι.

δ. Εγγραφή: Η δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο.

ε. Πελάτης: Ο χρήστης του ιστοτόπου, ο οποίος ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής.

 

3.         Γενικές προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου απευθύνονται και παρέχονται μόνο σε πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία μας, μέσω του ιστοτόπου, προωθεί τα προϊόντα της φακών επαφής προς πώληση.

Παρέχεται μόνο η δυνατότητα αγοράς των προϊόντων με συνδρομή.

Προϋπόθεση για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών αποτελεί η ολοκλήρωση εγγραφής του χρήστη και η δημιουργία λογαριασμού του. Αφ’ ης στιγμής ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, ο χρήστης καθίσταται πλέον πελάτης.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την τιμολόγηση των προς πώληση προϊόντων της, και αντίστοιχα οι πελάτες δικαιούνται να διακόψουν τη συνδρομή τους, σε περίπτωση που διαφωνούν με αυτή.

 

4.         Προϋποθέσεις και όροι σύμβασης αγοραπωλησίας φακών επαφής

Προκειμένου ο χρήστης να αγοράσει τα προϊόντα της εταιρείας μας, θα πρέπει να εγγραφεί στον ιστότοπο, δηλαδή να δημιουργήσει λογαριασμό, μέσω του οποίου θα πραγματοποιεί τις αγορές του.

 

Κατά την εγγραφή, και προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη, θα ζητηθούν από το χρήστη τα ακόλουθα στοιχεία:

α. τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητάς του,

β. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

γ. οι βαθμοί της μυωπίας του,

δ. τα στοιχεία διεύθυνσής του,

ε. στοιχεία τηλεφώνου,

στ. το πόσο συχνά επιθυμεί να του αποστέλλεται η προκαθορισμένη ποσότητα 60 τεμαχίων φακών επαφής, με δυνατότητα επιλογής ανά 4, 6 ή 8 εβδομάδες, και

ζ. τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του, από την οποία θα πραγματοποιείται η πληρωμή του αντιτίμου για την εκάστοτε αγορά.

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα ν’ απορρίψει ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό χρήστη ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για παραγγελίες/αγορές.

 

Η διαδικασία παραγγελίας/αγοράς μέσω του ιστοτόπου έχει ως εξής:

Αφού ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία εγγραφής/δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, και ο χρήστης καταστεί πλέον πελάτης, η εταιρεία μας την πρώτη φορά αποστέλλει στον πελάτη δωρεάν 20 τεμάχια φακών επαφής, και ο πελάτης χρεώνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής.

Στη συνέχεια, μετά την παρέλευση 10 ημερών από την ως άνω αποστολή και χωρίς ν’ απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους του πελάτη, η εταιρεία μας του αποστέλλει αυτόματα τα 60 τεμάχια των φακών επαφής, τα οποία χρεώνονται κανονικά, πλέον των εξόδων αποστολής. Η αποστολή των 60 τεμαχίων φακών επαφής θα γίνεται αυτόματα και ανά το καθορισμένο και επιλεγμένο από τον πελάτη χρονικό διάστημα, το οποίο έχει συμπληρώσει κατά την διαδικασία εγγραφής του/δημιουργίας λογαριασμού χρήστη.

Η χρέωση του πελάτη πραγματοποιείται μέσω της καταχωρημένης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του, τα στοιχεία της οποίας έχει συμπληρώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής, προκειμένου να γίνει και η χρέωση των εξόδων αποστολής για τους πρώτους δωρεάν 20 φακούς επαφής.

Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του πελάτη εισάγονται μόνο την πρώτη φορά κατά τη διαδικασία εγγραφής και δεν θα ζητηθεί ποτέ από τον πελάτη να τα συμπληρώσει εκ νέου, παρά μόνο αν ο ίδιος επιθυμεί να αλλάξει την κάρτα χρέωσής του.

Η χρέωση του πελάτη θα γίνεται αυτόματα 5-7 ημέρες πριν το χρονικό διάστημα που ο ίδιος έχει επιλέξει να του αποστέλλονται οι φακοί επαφής.

Με την δημιουργία λογαριασμού και την απρόσκοπτη συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου, οι χρήστες/πελάτες δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την χρέωση της καταχωρημένης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας τους.

 

Τα στοιχεία των καρτών όλων των πελατών μας αποθηκεύονται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη εταιρία EveryPay. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή. Περισσότερα για την EveryPay μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.everypay.gr/el/about/.

 

5.         Επαλήθευση στοιχείων – αποδοχή λογαριασμού

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει την αλήθεια και την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί ο πελάτης και να εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες επαλήθευσης-ταυτοποίησης με σκοπό την επιβεβαίωση της ταυτότητας του πελάτη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο χρήστης-πελάτης δίδει τη συγκατάθεσή του προς την εταιρεία και την ως άνω συνεργαζόμενη εταιρεία EveryPay για τον έλεγχο των παρεχόμενων στοιχείων.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επαλήθευση των στοιχείων του πελάτη, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα ν’ απορρίψει ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό χρήστη ανά πάσα στιγμή.

 

6.         Υποχρέωση εχεμύθειας

Η εταιρεία μας αντιμετωπίζει το σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών που γνωστοποιούν οι πελάτες, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στον ιστότοπο, ως εμπιστευτικά και δεν θα τα δημοσιοποιεί, γνωστοποιεί και εν γένει αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών ή επιβάλλεται από νόμο, ή κανονιστική πράξη, ή πράξη αρμόδιας αρχής. Ο πελάτης παρέχει τη ρητή του συγκατάθεση για την γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων από την εταιρεία στα ανωτέρω πρόσωπα.

 

7.         Προστασία καταναλωτή

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3ε επ. του Ν. 2251/1994, ως ισχύουν. Συγκεκριμένα, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα αυτό για δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση των φακών επαφής σε αυτόν. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για κάθε αποστολή φακών επαφής.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να αναλάβει το κόστος των εξόδων αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία μας.

 

8.         Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία μας δεσμεύεται πλήρως από και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των παρεχόμενων από τους χρήστες και πελάτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας (να προστεθεί εδώ το σχετικό link), η οποία αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

 

9.         Πνευματική ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της ως άνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΟΥ ΒΙΖΙΟΝ Ι.Κ.Ε.» και το περιεχόμενό του προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση ή αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση, παραποίηση, αναμετάδοση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει του ιστοτόπου.

 

10.       Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Tα ονόματα προϊόντων, η επωνυμία της εταιρείας μας και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του νόμιμου δικαιούχου. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο απομίμηση ή παραποίηση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων.

 

11.       Ευθύνη χρήστη και πελάτη

Ο χρήστης και ο πελάτης του ιστοτόπου αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων, ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες/πελάτες.

 

12.       Σύνδεσμοι τρίτων στον ιστότοπο

Οι σύνδεσμοι (links) τρίτων, που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή, σε κάποιες περιπτώσεις, οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας και η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας τρίτου, ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα τρίτου, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων, ούτε εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

13.       Διάρκεια ισχύος - καταγγελία

Η διαρκής σύμβαση αγοραπωλησίας που συνάπτεται και εκκινεί με την ολοκλήρωση της εγγραφής του πελάτη μέσω του ιστοτόπου κατά τα ανωτέρω, έχει αόριστη διάρκεια.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή η εταιρεία μας ή ο πελάτης, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για οποιαδήποτε λόγο, με άμεση ισχύ. Η καταγγελία γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως.

Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που η εταιρεία μας διακόψει την παροχή των υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, δεν γεννάται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή αξίωσης του πελάτη για τη μη παροχή υπηρεσιών για το μέλλον, ή για διαφυγόντα κέρδη, ή για οιαδήποτε σχετική αξίωση.

 

14.       Μερική ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων όρων χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, εν όλω ή εν

μέρει, η εγκυρότητα και η εφαρμογή των λοιπών άρθρων δεν θίγεται.

 

15.       Άσκηση δικαιωμάτων

Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της εταιρείας μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματά μας αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, χρήσης του ιστοτόπου, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της.

 

16.       Ερμηνεία

Οι επικεφαλίδες των άρθρων των παρόντων όρων χρήσης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση των χρηστών και πελατών και μόνον και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία τους. Η ερμηνεία οποιουδήποτε όρου των παρόντων όρων χρήσης δεν επηρεάζεται από την θέση του εντός οποιουδήποτε άρθρου, ή από την θέση του άρθρου αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα.

 

17.       Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση του ιστοτόπου, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο όπως ισχύει, αρμόδια δε είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.